Algemene voorwaarden

Welkom op de websites van Xenum (xenum.com, of kortweg "Website" en xenum.shop, of kortweg "Shop"). Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Als "U", de gebruiker, hier niet mee akkoord gaat, bezoek of gebruik deze Website of Shop dan niet. De website en de shop worden beheerd door Xenum NV, die u informatie verstrekt over technologieën, smeermiddelen, andere olieproducten, aanverwante apparatuur en nieuws over het bedrijf, evenals de mogelijkheid om deze te kopen in de Shop. Van tijd tot tijd kan Xenum deze overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen. Gelieve deze overeenkomst te blijven lezen wanneer je de website bezoekt of gebruikt.

De toegang tot en het gebruik van deze site impliceert uw instemming met deze voorwaarden.

Wie we zijn

Wij zijn een Belgisch bedrijf opgericht in 2005 dat topklasse smeermiddelen en technochemicaliën verkoopt voor auto's, boten, motorfietsen en zware toepassingen.

  • Naam: XENUM NV
  • Adres: Bedrijvenpark De Veert 3,  2830 Willebroek
  • Telefoonnummer van het bedrijf: 0865.569.503
  • BTW-nummer: BE 0865.569.503
  • Telefoonnummer: +32 (0)3 846 48 03 (9:00- 17:00 in business days)

Website en webshop inhoud

De informatie die op de website en in de webshop wordt gepubliceerd is mogelijk niet accuraat of up-to-date. Wij verzoeken je ons op de hoogte te stellen van eventuele fouten of onnauwkeurigheden.

Xenum behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de configuratie of presentatie van haar website en webshop.

Zowel de toegang tot de website en de webshop als het gebruik van de daarin opgenomen informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die er toegang toe heeft of er gebruik van maakt, zonder dat Xenum reageert op enig gevolg, schade of letsel dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de informatie.

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en/of eventuele elementen in de website en de webshop behoren toe aan Xenum en/of derden (bijvoorbeeld stock image libraries of web frameworks).

In geen geval impliceert de toegang tot de website of de webshop enige vorm van afstand, overdracht of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De huidige voorwaarden verlenen geen enkel ander gebruik of exploitatie van rechten aan de gebruikers, tenzij Xenum of de derde houder van de betrokken rechten hiertoe uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft verleend.

Xenum garandeert niet dat de informatie, tekst, afbeeldingen, links of enige andere inhoud van de website en de webshop juist, volledig, bijgewerkt, geschikt voor enig doel of dat zij voldoen aan de verwachtingen en doeleinden van u of andere gebruikers.

Het feit dat de website verwijst naar bedrijven, producten, diensten, merken, commerciële namen, fabrikanten, leveranciers, etc. van derden vormt geen sponsoring of aanbeveling daarvan door Xenum, en biedt Xenum geen enkele garantie.

De aanwezigheid van hyperlinks en zoekinstrumenten impliceert in geen geval het bestaan van enige relatie tussen Xenum en de eigenaar van de webpagina's waarmee ze linken, noch de kennis en/of goedkeuring door Xenum van de inhoud en/of diensten ervan.

Wij beloven alle noodzakelijke maatregelen toe te passen om onze bezoekers de afwezigheid van virussen, wormen, trojans en soortgelijke elementen op onze website te garanderen. Deze maatregelen zijn echter niet onfeilbaar en daarom kunnen wij de afwezigheid van dergelijke schadelijke elementen niet volledig garanderen. Bijgevolg zijn wij niet verantwoordelijk voor de schade die wij onze bezoekers kunnen berokkenen.

We hebben ook alle nodige contracten ondertekend voor de continuïteit van de website en we zullen ons best doen om geen onderbrekingen te ondervinden, maar we kunnen de afwezigheid van technologische storingen niet garanderen, noch de permanente beschikbaarheid van het web en de diensten die het bevat. Bijgevolg nemen we geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die kan worden gegenereerd door het gebrek aan beschikbaarheid en voor de storingen in de toegang veroorzaakt door verbrekingen, storingen, overbelasting of netwerkstoringen die niet te wijten zijn aan Xenum.

Aanvullende winkelvoorwaarden

Winkeldiensten

Om de Diensten en de Shop te gebruiken, moet U erkennen dat U een contractuele relatie aangaat met Xenum. Elke bestelling verzonden naar Xenum wordt volledig geaccepteerd naar het oordeel van Xenum en wordt alleen geaccepteerd wanneer Xenum u een e-mail bevestiging stuurt. Elke bestelling die wordt aanvaard is een individueel aanvaarde overeenkomst tussen Xenum en uzelf, onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Alle door Xenum geleverde goederen zijn in overeenstemming met de op de Website gepubliceerde gegevens die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Geen andere specificatie, beschrijvend materiaal, schriftelijke of mondelinge vertegenwoordiging, correspondentie of verklaring, promotionele of verkoopsliteratuur zal deel uitmaken van of worden opgenomen door middel van verwijzing naar de bestelling.

Prijzen en betalingen

U gaat ermee akkoord de prijs te betalen die op de Website wordt getoond voor de bestelde goederen op het moment dat Xenum uw bestelling ontvangt. Hoewel we ernaar streven dat alle prijzen en beschrijvingen op de Website accuraat zijn, kunnen er fouten optreden. Als Xenum een fout ontdekt in de prijs of beschrijving van de goederen die u heeft besteld, zal Xenum u zo snel mogelijk informeren en u de optie geven om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren. Als Xenum niet in staat is om contact met u op te nemen, zal Xenum de bestelling als geannuleerd behandelen. Als u annuleert en u heeft al betaald voor de goederen, ontvangt u een volledige terugbetaling. De prijzen op de website kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Eigendom

De eigendom van de goederen gaat pas op u over, nadat u de betaling aan Xenum heeft verricht. Ook al is de eigendom niet overgegaan, Xenum is gerechtigd haar prijs te vorderen zodra de betaling opeisbaar is geworden.

Levering & risico

Tenzij anders vermeld in de bestelling, zijn de opgegeven prijzen exclusief transportkosten naar het in de bestelling opgegeven adres en Xenum behoudt zich het recht om een toeslag te berekenen voor eventuele verhoging van de transportkosten voor de datum van levering. Elke door Xenum opgegeven tijd of datum van levering is te goeder trouw en is slechts een schatting. Het risico van de goederen gaat op u over bij aflevering van de goederen aan de bezorger van Xenum. Leveringskosten zijn momenteel beperkt tot de EU, maar Xenum levert wereldwijd.

Acceptatie

U wordt geacht alle goederen te hebben aanvaard zodra de levering op het in de bestelling vermelde adres heeft plaatsgevonden.

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling na 30 dagen te annuleren. U zal de postkosten voor het terugsturen naar de verkoper moeten betalen. Meer info over dit onderwerp vindt u hier.

Applicable law

De bestelling zal in alle opzichten worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van het Koninkrijk België en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

magnifiercrossmenuchevron-down